Skip to main content

Wspieramy zrównoważony rozwój turystyki i kreujemy innowacyjne rozwiązania dla usługodawców turystycznych

W kierunku turystyki zrównoważonej i innowacji

Jesteśmy organizacją non-profit, której celem jest wspieranie branży turystycznej we wdrażaniu i realizowaniu polityki zrównoważonego rozwoju. Szerzymy idee ekoturystyki. Kreujemy innowacje na potrzeby rynku turystycznego.

Współpracujemy z i wspieramy szeroko pojętą branżę turystyczną: od samorządów i DMO, przez usługodawców i organizatorów turystyki po hotele i inne obiekty noclegowe.

Zespół

Modern Tourism Center to zespół ludzi z wieloletnim doświadczeniem we współpracy ze światem turystyki. Od wielu lat prowadzimy szkolenia, kampanie i projekty dla podmiotów związanych z turystyką.

Czym się zajmujemy

Doradztwo & consulting

Pomożemy Tobie i Twojemu zespołowi w odnalezieniu braków i określeniu szans jakie przyniesie Wam wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju. Pomagamy biznesowi turystycznemu stać się bardziej konkurencyjnym poprzez poprawę zarządzania środowiskiem i odpowiedzialność społeczną.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia oraz webinary dla pracowników branży turystycznej, urzędników oraz usługodawców turystycznych, które pomagają zrozumieć czym jest zrównoważony rozwój oraz jakie przynosi korzyści. Specjalizujemy się również w szkoleniach dotyczących marketingu miejsc on-line.

Projekty

Realizujemy granty szerzące idee ekoturystyki. Podnosimy świadomość społeczeństwa obywatelskiego dotyczącą zagrożeń wynikających z rozwoju turystyki. Dzielimy się dobrymi praktykami i aktywizujemy do działania.

Kampanie informacyjne

Działamy aktywnie online prowadząc kampanie informacyjne, których celem jest kreowanie postaw i wzorów zachowań wśród turystów i pracowników branży turystycznej zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju i duchem ekoturystyki.

Traveletter

W każdą środę o 18:00 wysyłamy podsumowanie ważnych wydarzeń ze świata turystyki, dotyczących innowacji i zrównoważonego rozwoju