Skip to main content

dla: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Promocja on-line szlaków wodnych rzek Strzegomka oraz Bystrzyca w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju

Multimedialne przewodniki on-line promujące spływy kajakowe w województwie dolnośląskim z uwzględnieniem zasad zero waste i ducha ekoturystyki.

dla: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Nowe media, narzędzia, technologie. Cykl szkoleń on-line dla branży turystycznej

Cykl szkoleń dla branży turystycznej poświęcony nowoczesnym narzędziom marketingowym oraz trendom i innowacjom wspierającym rozwój biznesu turystycznego.

dla: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Małopolska w stylu slow

Seria rozmów z małopolskimi przedsiębiorcami turystycznymi, którzy dzielą się wiedzą i dobrymi praktykami z zakresu prowadzenia działalności zgodnie z ideą slow tourism.